Rekruttering

Brug rekruttering når virksomheden leder efter arbejdskraft til at udfylde en bestemt stilling.

MØHLENBERG står for rekruttering når handler det om at tiltrække nye medarbejdere. Her lægges vægt på at rekruttere medarbejdere med hensyn til virksomhedens kultur og mål.

LÆS MERE

Headhunting

Headhunting udføres, når virksomheden har en stilling, der skal besættes af en specifik medarbejdertype.

Det er ganske ofte tilfældet, at den nye medarbejder allerede besidder en stilling. Netop derfor er det en fordel at betnytte MØHLENBERG, der ved hvor og hvordan, man opsøger den potentielle nye medarbejder.

LÆS MERE

Karrierecoaching

Er for kandidaten, der ønsker sparring på det næste skridt i arbejdslivet. Uanset om du er ledig, i ansættelse eller ”blot” ønsker at gå i en ny retning, kan karrierecoaching hjælp med at se muligheder og perspektiver. Finde ud af hvordan du kan omsætte dine kompetencer i en evt. ny ansættelse samt styrke din faglighed.

LÆS MERE

Profilanalyser

Ved brug af profilanalyse på enkeltperson / teams / virksomhed skabes et tydeligt billede af hvordan der ageres i en given situation. Profilanalyser kan bruges på mange forskellige måder.
Enkeltperson: Giver klarhed over den naturlige adfærd i forbindelse med opgaveløsning samt i samspil med andre. Profilanalysen kan bruges som et spejl til at give selvindsigt samt fokus på selvudviklingspunkter.

LÆS MERE

Virksomhedskultur

Virksomhedens kultur er en samlet betegnelse for alle de normer, værdier og handlinger, som kendetegner virksomheden og deres værdier.

Det spændende ved virksomhedskulturen er, at den ikke er en fast størrelse, og der findes rigtig mange forskellige kulturer i virksomhederne, som en ny medarbejder skal forholde sig til. 

LÆS MERE