Rekruttering

Rekrutteringsprocessen starter i det øjeblik behovet for en ny medarbejder opstår og er forskellig fra virksomhed til virksomhed.
Virksomheden får besøg af en konsulent, da den personlige relation er nøglen til et tillidsfuldt og givende samarbejde. Dette kig i virksomhedens hverdag giver et vigtig indblik af virksomhedens behov, branche, kultur samt værdier. Dette kan have stor betydning for at finde den rette kandidat.

Efter besøget udarbejder MØHLENBERG en jobbeskrivelse, som annonceres på forskellige platforme.
På baggrund af ansøgninger og CV foretages en screening af kandidater, de bedste inviteres til et interview. Forud for kandidatens interview udarbejdes en personprofil samt en faglig profil. Det personlige og dybdegående interview og samtale omkring personprofilens resultater, er med til at give et helhedsindtryk af hvilke kandidater virksomheden præsenteres for.
Normalt udvælges 2-4 kandidater som går videre til en samtale med virksomheden.
Vi deltager til samtalerne mellem virksomhed og kandidat, hvilket bidrager til en fyldestgørende evaluering efterfølgende.
Underskrivelse og evt. forhandlinger omkring ansættelsesforholdet foregår direkte mellem kandidat og virksomhed, (uden vores deltagelse.)
MØHLENBERG foretager opfølgning før, under og efter ansættelsen med både virksomhed og kandidat.