Sparring

Som ekstern HR-konsulent ser MØHLENBERG på din virksomhed med eksterne øjne og giver sparring på evt. blinde vinkler, kommunikation, trivsel.
Dette giver virksomheden et indblik i, hvordan den ses udefra og ikke mindst på hvad der kan gøres både på den korte samt den lange bane.
Sparring til privat person uanset om du er i job eller ønsker et jobskifte.
Du kan forvente en respektfuld sparring på dit ansøgningsmateriale, din tidligere erfaring og hvordan du kan omsætte den til en evt. anden branche samt en fyldestgørende feedback på din profilanalyse.
Dette giver dig redskaber og en klarhed over hvor du skal sætte ind i den proces du befinder dig i.
Fællesnævneren for en sparring med MØHLENBERG er at den tillidsskabende relation mellem mennesker vægtes højt, da det har betydning for det gode resultat samt succes for både virksomheder og kandidater. 
Dertil bringes mit store erhvervsnetværk aktivt i spil, ud fra ”når vi hjælper hinanden, er vi stærkere”.

"For at kunne hjælpe og påvirke andre mennesker, bliver du nødt til at forstå dem. Du behøver ikke være enig. Men forstå dem, bliver du nødt til. Ellers kan ingen dialog opstå." 
Sofia Manning