Kommunikation / Styrket samarbejde

Som ekstern HR-konsulent laver MØHLENBERG, forløb med brug af profilanalyser, kommunikationsværktøj og teambuilding, tilpasset jeres behov og ønsker.

Profilanalyser: via en personlig feedback skabes forståelse hos den enkelte som kan omsættes i hverdagen og styrke kommunikationsformen samt virksomhedens kultur. 
Profilanalyser bruges til at skabe klarhed over teamets sammensætning og give et overblik over jeres samlede virksomhedskultur. Ved brug af profilanalyser på både jeres teams og enkeltpersoner skabes der et tydeligt billede af, hvordan der ageres i en given situation. 
Når I får lavet en profilanalyse på jeres team, skabes en fælles forståelse for de individuelle tilgange og kommunikation i forbindelse med løsningen af en konkret opgave. 
Det skaber et tydeligt billede af, hvilken tilgang samt styrker, hver enkelt medarbejder har, som ikke nødvendigvis bliver bragt i spil i hverdagen. Derudover kan virksomheden se, hvilke profiler der kan være givende at tænke ind i forbindelse med ansættelsen af nye medarbejdere.
Kommunikationsværktøj: MØHLENBERG holder inddragende oplæg omkring kommunikationsstile, hvor deltagerne bliver inddraget til at komme med konkrete eksempler fra hverdagen.
Det skal være sjovt og lærende samtidig med at det skaber plads til refleksion, ”hvordan opfatter du dig selv og hvordan vil du gerne at andre opfatter dig”.
Teambuilding: Med udgangspunkt i teamets profilanalyser og deres foretrukne kommunikationsstile tilrettelægges nogle øvelser, hvor alle vil blive udfordret og alle kan være med. 
Formålet er at I som team ser og oplever hinanden i uvante situationer, hvor I lærer hinanden endnu bedre at kende. Dette vil skabe et endnu stærkere sammenhold og en dybere forståelse for hvilke måder der kommunikeres på, som I efterfølgende vil kunne bruge i dagligdagen.
Der er garanti for at få rørt lattermusklerne – den positive læring, er den bedste læring!