Trivselsmåling

Som ekstern HR- og certificeret GAIS-konsulent laver MØHLENBERG trivselsmåling og udviklingsforløb tilpasset jeres situation og behov, både på teams og hele virksomheden.
Når mennesker trives på arbejdet, smitter det af på livskvaliteten, og for arbejdspladsen kan gevinsterne ses på bundlinjen i form af lavere sygefravær, højere fastholdelse af dygtige medarbejder og højere motivation og engagement. samt skaber positiv omtale af virksomheden. Positiv omtale af virksomheden er med til at tiltrække de rigtige nye medarbejdere.
Det er en nemmere at få hele organisationen til at tage ansvar i trivselsprocessen, når der ligger en tydelig køreplan. Som ekstern konsulent designer MØHLENBERG en god trivselsproces, der passer til jeres arbejdsplads og situation, både før, under og efter en trivselsmåling.
• En måling giver et overblik over trivslen inden for 7 faktorer, der alle har en stor betydning for arbejdslysten. GAIS bygger på valid og dansk forskning
• Ud fra målingen analyserer GAIS resultaterne og kommer med indsigter og forslag til, hvor I som team og som medarbejder kan forbedre trivslen
• I får guides og værktøjer til at arbejde med trivslen, enten på egen hånd eller i samarbejde med MØHLENBERG
• Trivselsplatformen inddrager både ledere og medarbejdere og gør trivsel til et fælles ansvar. Medarbejderne får personlig rapport og anbefalinger på baggrund af deres måling. Det er med til at gøre trivsel til et fælles ansvar!
• Når der udsendes en GAIS-måling, er der mulighed for at tilføje ekstra spørgsmål fra GAIS-spørgsmålskatalog. Spørgsmålskataloget indeholder APV-spørgsmål til psykisk arbejdsmiljø.

Et godt fundament for at skabe en god kultur er ved at arbejde bevidst og metodisk. Det kan være ved at fastholde en rytme i trivselsarbejdet.
En rytme kan for eksempel skabes ved tilbagevendende trivselsmålinger, hvor I tager temperaturen på trivslen i organisationen og bruger det til vedvarende dialog. Det kunne også være faste trivselsdage og møder, hvor trivsel er på dagsordenen, og i samtaler mellem leder og medarbejder, som fx. MU-samtaler. 
Med den faste rytme, hvor der i fællesskab er et vedvarende fokus på trivsel, vil det på sigt blive en naturlig del af kulturen.
Fra arbejdsplads til arbejdsplads kan der være stor forskel på, hvad udgangspunktet er for at arbejde med trivsel. Det er ikke sikkert, at I har et veludviklet sprog for at tale om, hvordan I trives på arbejdet. Måske virker trivselsarbejdet som nyt og usikkert land. For andre bygger trivselsarbejdet på mange års indsatser, strategi og fokus. Jeres ambitioner for trivselsarbejdet skal passe til jeres udgangspunkt og den måde, I arbejder på. Også i metoder, aktiviteter og form.
Alle arbejdspladser med mere end 10 medarbejdere skal gennemføre den lovpligtige APV (arbejdspladsvurdering) mindst hvert tredje år. For nogle arbejdspladser virker det besværligt både at gennemføre APV’en og en trivselsmåling. Men det behøver det ikke være, og de to ting kan sagtens spille sammen i samme proces.

Kontakt MØHLENBERG for sparring omkring din proce - KLIK HER