Data kan blive delt internt hos MØHLENBERG imellem ansatte i firmaet som en del af udførelse af konsulentydelserne. Enhver ansat hos MØHLENBERG er underlagt nærværende datapolitik, og MØHLENBERG skal ses som en helhed i behandlingen af persondata, ikke som hver for sig opdelte konsulenter.
I ekstreme særtilfælde vil persondata kunne blive delt til myndigheder eller politimyndigheder, hvis MØHLENBERG pålægges dette af retslige instanser.
IP-adresser og cookies
Vi indsamler oplysninger om din computer, blandt andet IP-adresse (hvor den er tilgængelig), operativsystem og browser med henblik på at administrere vores systemer. Dette drejer sig om statistiske data over vores brugeres browserhandlinger og -mønstre, og identificerer ikke dig eller andre individuelle brugere.
Af samme grund kan vi indsamle information om din generelle internetbrug ved at anvende en cookie-fil, som lagres på din enhed. Cookies hjælper os med at forbedre Webstedet og levere bedre indhold, som er mere skræddersyet til den individuelle bruger. Ønsker du mere information om vores brug af cookies på Webstedet, henviser vi til vores Cookiepolitik.
Hvis du deler din computer med andre, vil vi råde til at du ikke vælger “husk mine oplysninger”, når den mulighed tilbydes på Webstedet.
Datasikkerhed og rettigheder
Enhver overførsel af data til MØHLENBERG sker indtil accept for modtagelse af MØHLENBERG på eget ansvar.
MØHLENBERG opererer med etablerede procedurer og passende tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre enhver uautoriseret adgang, ændring, sletning eller overførsel af dine personoplysninger.
En privatperson har til enhver tid ret til at få adgang til en kopi af de indhentede personoplysninger. Ligeså
har en privatperson ret til at bede om en bekræftelse på behandling af personoplysninger.
Enhver privatperson har ret til at få korrigeret det opbevarede personoplysninger, hvis privatpersonen kan godtgøre, at de opbevarede data ikke er korrekte.
En privatperson kan altid tilbagetrække et samtykke til opbevaring af data og/eller videreformidling af data til tredjepart. Sker dette vil det ikke influere på legitimiteten af korrekt udførte handlinger hos MØHLENBERG og eventuelt tredjepart hændt før og op til tilbagetrækningen af samtykket til håndtering af data.
Enhver privatperson med data opbevaret hos MØHLENBERG kan bede om at få al data vedrørende denne slette fra alle fysiske såvel som elektroniske arkiver. Dette vil i de tilfælde ske uden unødigt ophold, så snart det er fysisk muligt for MØHLENBERG.
Enhver privatperson har mulighed for at indsende en klage over MØHLENBERG behandling af data til Datatilsynet.
Ændringer i fortrolighedspolitik
Betingelserne i denne politik for fortrolighed og databehandling vil kunne blive ændret i særlige tilfælde. I så fald vil nærværende betingelser blive ændret, hvorfor den til enhver tid gældende politik vil være den skrevne på www.mbhr.dk. Er ændringerne væsentlige vil disse blive udmeldt til alle relevante privatpersoner og virksomheder.
Kontakt og henvendelser om persondata, persondataforordning og datapolitik hos MØHLENBERG.
Enhver part i kontakt med MØHLENBERG kan henvende sig i forhold til nærværende politik med spørgsmål, tilføjelser, krav om rettigheder, mv. til MØHLENBERG dataansvarlige officer. Dennes kontaktdata vil altid fremgå af denne tekst.
Dataansvarlig er MØHLENBERGs direktør, der kan kontaktes på tlf.: +45 29719297 eller km@mbhr.dk. MØHLENBERG kan desuden blive kontaktet på adressen Vilhelm Becks Vej 96, 8260 VibyJ.