Profilanalyser

Ved brug af profilanalyse på enkeltperson / teams / virksomhed skabes et tydeligt billede af hvordan der ageres i en given situation. Profilanalyser kan bruges på mange forskellige måder.
Enkeltperson: Giver klarhed over den naturlige adfærd i forbindelse med opgaveløsning samt i samspil med andre. Profilanalysen kan bruges som et spejl til at give selvindsigt samt fokus på selvudviklingspunkter. 
Teams: Skabelse af en fælles forståelse for de individuelle tilgange og kommunikation i forbindelse med løsningen af en konkret opgave. Ved at skabe denne fælles forståelse styrkes teamet, det bliver fx tydeligt hvem der har fokus på detaljer, er igangsætter, samarbejde og idéudvikling og for virksomheden skaber det et tydeligt billede over hvilken tilgang samt styrker, hver enkelt medarbejder har, som de ikke nødvendigvis bliver bragt i spil i hverdagen. Derud over kan virksomheden se hvilke profiler der kan være givende at tænke ind, i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, for at supplere det eksisterende team.
Ved at lave en teamanalyse får virksomheden en ”temperaturmåling” på teamets trivsel og samarbejde.
Rekruttering: Som værktøj giver profilanalyse et godt indblik i kandidatens egen selvopfattelse, samt både styrker og udfordringer. Derved er en profilanalyse et godt dialogværktøj til en uddybende samtale.
Virksomhed: En vigtig del af Profilanalysen, er at den også kan udfyldes af virksomheden, bl.a. for at tydeliggøre virksomhedskulturen. Dette skaber en helhedsforståelse fx. i forbindelse med rekrutteringer, da kandidat og virksomhed skal matche for at opnå et givende samarbejde.